Zašto i kakva psihoterapija?

Z

Topao ljudski odnos s psihoterapeutom omogućit će vam da nađete učinkovitije načine za rješavanje teškoća s kojima se susrećete. Psihoterapijskih pravaca ima puno, ali srž je uvijek psihoterapijski odnos koji se uspostavlja između terapeuta i klijenta, koji zajedno rade za isti cilj. U realitetnoj psihoterapiji vjerujemo da je svaki čovjek jedinstven i motiviran za svoju dobrobit i sposoban prebroditi svoje teškoće, a uloga terapeuta je da mu u tome pomogne.

Individualno savjetovanje ili psihoterapija namijenjeno je svima koji traže podršku u prolasku kroz životne probleme. Klijent kroz savjetodavni rad neprestano čini samoprocjenu koja mu pomaže u razumijevanju uvjerenja i vlastitog ponašanja s ciljem poboljšanja životnog zadovoljstva i ostvarivanja sretnih odnosa.  U psihoterapiji klijenti uče da imaju pravo i mogućnost za sebe otkrivati nove izbore uz koje će se bolje nego do tada približiti svojoj definiciji sreće i zadovoljstva.

Partnersko savjetovanje ili psihoterapija namijenjeno je parovima koji zajedno žele unaprijediti svoj odnos, bolje se razumjeti i uskladiti te preuzeti odgovornost za poboljšanje sreće i zadovoljstva. Kroz stručno vodstvo, radom na vlastitom ponašanju, partneri zajedno grade nove temelje na obostrano zadovoljstvo.