Psiholog, psihijatar, psihoterapeut – u čemu je razlika?

P

Ljudi vrlo često miješaju psihologa, psihijatra i psihoterapeuta, misleći kako su to zapravo sinonimi. Iako se ove tri profesije međusobno isprepliću i sve se bave zaštitom i očuvanjem mentalnog zdravlja, radi se o tri potpuno zasebna područja rada.

Psiholog je stručnjak koji je završio studij psihologije, znanstvene discipline koja proučava mozgovne procese i njihovo izražavanje u ponašanju. Psihologija nastoji sustavnim empirijskim istraživanjima steći znanje o uzrocima i načinu ponašanja pojedinca, te o tome na koji način ljudi doživljavaju svijet u kojem žive. Proučavanje psihičkih teškoća i pružanje psihološke pomoći predmet je interesa tek jedne od grana psihologije – kliničke psihologije.

Psihijatar je liječnik koji je nakon studija medicine završio specijalistički studij iz psihijatrije. Usmjeren je na dijagnosticiranje i liječenje mentalnih bolesti svojih pacijenata, i to najčešće uz pomoć lijekova – psihofarmaka, koje jedino on može propisati.

Psihoterapeut je stručnjak koji se nakon prethodno završenog temeljnog studija (psihologije, socijalne pedagogije, medicine i sl.) dodatno školovao za psihoterapeuta. Edukacija iz psihoterapije traje minimalno četiri godine, a razinom svoje zahtjevnosti može stati uz bok nekim sveučilišnim studijskim programima. Psihoterapeut kroz psihoterapijski proces pomaže svom klijentu prevladati životne teškoće, razriješiti problem emocionalne prirode ili potaknuti pozitivan razvoj ličnosti.

Usluge psihoterapije mogu pružati jedino stručnjaci koji su se školovali za psihoterapeuta i zadovoljili standarde Hrvatske komore psihoterapeuta koja izdaje Rješenje o pravu na obavljanje djelatnosti psihoterapije.